De toolkit Natuur voor Gezondheid biedt professionals in de eerstelijns gezondheidszorg en welzijns- en sportsectoren laagdrempelige informatie over hoe ze natuur kunnen integreren in hun werkwijze. Je kunt hier de inhoud bekijken.

Voorbeelden en inspiratie

Daarmee is er nu een centrale plek met tips, materialen, voorbeelden en inspiratie. Van zelfzorgadvies tot behandeling buiten in een groene omgeving. Op elk moment is de website raadpleegbaar voor hulpmiddelen en goede voorbeelden.

De middelen uit de toolkit zijn bruikbaar als aanvulling op de reguliere behandelingen. Denk aan bewegen, ontmoeten, of ontspannen in de natuur in plaats van in een bebouwde omgeving of binnenruimte.

Oefeningen en filmpjes

De inhoud van de toolkit varieert van oefeningen die mee kunnen worden gegeven aan de patiënt of client tot filmpjes voor in de wachtkamer van de huisarts.

De toolkit is ontwikkeld op basis van interviews met huisartsen, fysiotherapeuten, runningtherapeuten, buitenpsychologen, poh’s, diëtisten, buurtsportcoaches en welzijnswerkers voor wie natuur een belangrijk onderdeel vormt van hun werkwijze.

Preventief en gezondheidsbevorderend

Al hun praktische tips en adviezen zijn verwerkt. De toolkit Natuur voor Gezondheid vervangt overigens niet een behandeling. Wél kan het toepassen van natuur preventief werken en een gezondheidsbevorderend effect hebben.

De toolkit Natuur voor Gezondheid is een initiatief van Alles is Gezondheid in samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl.