Deze zorgpartijen hebben de Tweede Kamer gevraagd om dit bedrag in de Rijksbegroting beschikbaar te stellen.

In 2022 tekenden zorgorganisaties samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Doel is om de directe CO2-uitstoot met 55% te reduceren voor 2030 en een klimaatneutrale zorgsector in 2050.

De zorg is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2-emissie in Nederland. Er zijn substantiële veranderingen nodig om de Green Deal-doelen te halen. Dan kunnen we een evenredig aandeel leveren in de maatschappelijke opdracht om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De CO2-uitstoot van gebouwen, omvang van afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch omlaag.

Passend budget ontbreekt

De ingrepen om de doelen van de Green Deal te halen zijn onmogelijk zonder passend budget. Dat budget is er niet. Naast de initiële, incidentele kosten vergt verduurzaming ook tot structurele meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar, zo stellen de zorgpartijen. Samen met de Groene Zorgalliantie en het Milieu Platform Zorg vragen zij de betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen.

Integraal Uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de Green Deal te realiseren hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk het Integraal Uitvoeringsplan: ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ opgesteld. Het uitvoeringsplan is op 1 maart aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en I&W.