Het werd hoog tijd. De systemen zijn verouderd en veelal niet aan elkaar te koppelen, ook is is te weinig kennis bij inkopers. Daar komt nog bij dat de marktmacht van de leveranciers te groot is.

Cruciaal

Kuipers heeft meerdere plannen om de situatie te verbeteren. Het gaat vooral om meer datasolidariteit. De data moet voor alle partijen goed in te zien en te verwerken zijn. Zeker nu van mensen wordt gevraagd om meer regie over eigen gezondheid en zorg te nemen, is toegang tot de eigen gezondheidsdata cruciaal. Die is nu nog te vaak versnipperd.

Teveel marktmacht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat er in de zorg-ICT-markt bepaalde kenmerken zijn die maken dat deze markt niet goed functioneert. Ook is de markt gevoelig voor het ontstaan of versterken van marktmacht. Dit zou leveranciers in staat kunnen stellen hun sterke positie op de markt te misbruiken, mede door een gebrek aan samenwerking tussen zorgaanbieders om de afhankelijkheid van één leverancier te verminderen. Bij veel zorgaanbieders ontbreekt bovendien momenteel de nodige specifieke kennis en
ervaring voor goede ICT-inkoop. Een zorg-ICT-markt die weinig gereguleerde is in een maatschappelijke sector vereist bovendien ethische gedragscodes, die er nu vaak niet zijn. Lees de opmerkingen van minister Kuipers in het Actieplan Zorg-ICT markt.

Verouderd

Kuipers steekt zijn mening over de huidige ICT-systemen in de zorg niet onder stoelen of banken. Ze zijn “in veel gevallen verouderde, complexe en monolithische systemen die vaak niet voldoen aan moderne architectuur en standaarden.” Daarnaast maken leverancier-specifieke datamodellen  elektronische gegevensuitwisseling en concurrentie lastiger.

Aanpak

Om deze problemen aan te pakken zet VWS in op het verbeteren van ICT-kennis en -inkoop binnen de zorgsector. Dit door middel van een opleidingsprogramma, kennisdeling en gezamenlijke inkoop en vraagarticulatie. Leveranciers kunnen maatregelen tegemoet zien waardoor ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen moeten aantonen. En de elektronische gegevensuitwisseling moet worden bevorderd door middel van technische en wettelijke eisen aan ICT-systemen.