De komende jaren worden we als samenleving geconfronteerd met grote uitdagingen, als we kijken naar de toenemende vraag naar zorg in relatie tot de beperkte middelen en capaciteit. Het begrip ‘passende zorg’ klinkt daarbij vaak als antwoord. Passende zorg betekent wat de Patiëntenfederatie Nederland betreft dat zorg patiëntgericht is, met aandacht voor de mens achter de ziek(t)e. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. En niet elke zorgvraag heeft een oplossing vanuit de zorg nodig: waar nodig wordt ondersteuning vanuit de gemeente geboden. Dit betekent ook een andere inrichting van ons zorglandschap. Onze overtuiging is dat dit de enige manier is om goede zorg te bieden die toegankelijk en betaalbaar is, met meerwaarde voor mens en samenleving.

Acht concrete actiepunten

Om dit te bereiken doet Patiëntenfederatie Nederland in een verkiezingsmanifest acht concrete aanbevelingen aan politieke partijen om op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s die op dit moment geschreven worden. Zo roept Patiëntenfederatie Nederland onder andere op om de wachtlijsten in de zorg en de hoge (stapeling van) zorgkosten voor patiënten aan te pakken. Dat laatste moet onder andere gebeuren door mondzorg en fysiotherapie meer te gaan vergoeden vanuit het basispakket.

Patiënten moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen

Volgens directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zijn er fundamentele politieke keuzes nodig om de goede zorg voor patiënten de komende decennia te garanderen: “Patiënten in Nederland moeten op goede zorg kunnen (blijven) rekenen. Wij geloven dat dat kan door meer regie, een efficiëntere organisatie, beter gebruik van technologie en intensievere samenwerking over zorgdomeinen en instellingsmuren heen. Al die veranderingen kunnen bovendien alleen goed plaatsvinden met inbreng en inspraak van patiënten. Zij moeten daarin een sterke positie krijgen. Ons verkiezingsmanifest helpt politieke partijen hopelijk om daarvoor de goede keuzes te maken.”