Arts in Health Netherlands

Deze oproep doen meer dan 200 onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden die hebben meegewerkt aan een breed onderzoek van Arts in Health Netherlands. Arts in Health Netherlands is een initiatief van het Nationaal Programma Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en de Rijksuniversiteit Groningen. Gezamenlijk schetsen zij hoe kunst kan bijdragen aan de transitie in de gezondheidszorg, welke geweldige en bewezen succesvolle initiatieven er al bestaan en hoe het veld verder kan worden versterkt.

Aantoonbare voordelen

Kunst speelt een waardevolle rol in het humaniseren en toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. Onderzoek wijst uit dat activiteiten zoals het zingen in een koor of een bezoek aan musea niet alleen plezierig en inspirerend zijn, maar ook aantoonbare voordelen hebben voor de gezondheid.

Ondanks deze bevindingen wordt kunst nog steeds veel te weinig ingezet in onze gezondheidszorg. Arts in Health Netherlands pleit voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen ter bevordering van gezondheid en welzijn.

Oproep tot actie

Een whitepaper , een intersectorale verkenning van arts in health in Nederland, dient als een oproep tot actie en bevat een agenda en doelen voor de komende 10 jaar. Deze whitepaper is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van kunst in de gezondheidszorg.

Vandaag, op 13 februari, werden dit whitepaper overhandigd aan Barbara Goezinne, Directeur Generaal Curatieve Zorg bij VWS, en Christianne Mattijssen, Directeur Erfgoed en Kunsten bij OCW.