Op dit moment wordt het mensen met een arbeidsbeperking moeilijk gemaakt om aan het werk te komen. Velen komen niet in aanmerking voor bestaande ondersteuning als de no-riskpolis of ontvangen geen passende voorzieningen voor werk. En de mensen die een baan vinden, gaan er vaak financieel niet op vooruit, maar op achteruit!

Structurele werkloosheid

Ook staan er nog te weinig werkgevers open voor inclusie: minder dan 1 op de 5 werkgevers heeft werknemers met een arbeidsbeperking in dienst, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Er is een structurele werkloosheid tussen de 65-82% afhangende van de handicap.

Maar dat kan veranderen. Met deze tien concrete punten van Onbeperkt aan de Slag en de nationale ombudsman voor mensen met een beperking in Nederland ontstaat een arbeidsmarkt die open staat voor iedereen.

Tien concrete punten om aan de slag te gaan

1) Stel het doelgroepenregister open voor alle mensen met een arbeidsbeperking.

2) Werken moet altijd lonen.

3) Er komt een concretere verplichting voor gemeenten om mensen te ondersteunen naar werk.

4) De Participatiewet gaat qua karakter fors veranderen en zal uitgaan van vertrouwen.

5) Het doelgroepregister mag niet leiden tot onterecht lager loon.

6) Er is een beter systeem op gebied van eigenrisicodrager WGA nodig.

7) Naar een betere en realistische beeldvorming over mensen met een arbeidsbeperking.

8) Hardheden in de WIA zullen weggenomen worden.

9) Er is eenvoudiger beleid, een eenvoudiger systeem en eenvoudigere uitvoering nodig.

10) Last but not least, conform het VN-verdrag: “nothing about us without us!”

Input voor politiek

Dit 10-puntenplan is gebaseerd op een analyse van de 550 kwesties die aan de OmbudsSpits Werk & Participatie van Onbeperkt aan de Slag zijn voorgelegd door werkzoekenden, werknemers, werkgevers en zzp’ers. Doel is input te geven aan de politieke partijen, het ministerie van SZW, UWV, gemeenten en andere relevante organisaties.

Onbeperkt aan de Slag hoopt dat dit plan inspiratie biedt aan beleidsmakers en uitvoerders om de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers te verbeteren.

Onbeperkt aan de Slag is een Sociale onderneming waar uitsluitend mensen met een beperking aan het werk zijn. Ook is er een talentenplatform met meer dan 12.500 werkzoekenden.