Voorzitter ARCH

Onno Teng is sinds 2014 internist-nefroloog in het LUMC en vanaf 2015 hoofd van de polikliniek Nierziekten waar in 2016 het centrum voor Lupus-Vasculitis en Complement-gemedieerde Systeemziekten (LuVaCs) is gestart. Dit centrum is in 2021 erkend als nationaal Europees expertisecentrum. Teng is sinds januari 2022 ook voorzitter van ARCH. Autoimmune Research and Collaboration Hub (ARCH) wil de zorg voor mensen met een zeldzame vorm van reuma verder verbeteren.

Beschikbaar stellen van expertise

Goede medische zorg is niet vanzelfsprekend voor mensen met een zeldzame reumatische aandoening als systemische sclerose, systemische lupus erythematosus, ANCA-vasculitis of het antifosfolipidensyndroom. Het duurt vaak lang voordat zij een diagnose hebben en er zit veel verschil in de manier waarop artsen de ziekte behandelen. “Een goede manier om de zorg te verbeteren is het beschikbaar stellen van expertise. Ook als dokter heb je voor een patiënt met een zeldzame ziekte specialisten nodig die je om advies kunt vragen”, zegt Onno Teng, die sinds 2018 aan ARCH verbonden is.

Ontwikkeling nieuwe behandelstrategieën

Het onderzoek van de nieuwe hoogleraar heeft zich vanaf het begin gefocust op de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën voor patiënten met een renale auto-immuunziekte waar onder andere lupus nefritis en ANCA-geassocieerde vasculitis onder vallen. “Tegelijkertijd hebben we ons erop gericht om beter te begrijpen hoe nieuwe behandelingen precies werken en het immuunsysteem van deze patiënten op een gunstige wijze beïnvloeden.” Teng geeft aan graag precies op het snijvlak van klinisch onderzoek en basaal laboratorium onderzoek te werken. “Dit heeft ertoe geleid dat we binnen het LuVaCs-expertisecentrum voor deze renale auto-immuunziekten een aantal nieuwe middelen hebben onderzocht en bij de patiënt hebben gebracht”, aldus Teng.

Baanbrekende behandelingen

Onno Teng hoopt over vijf jaar te mogen concluderen dat het LUMC heeft bijgedragen aan hypermoderne innovatieve behandelingsstrategieën voor patiënten met een renale auto-immuunziekte en daarmee ook met een systemische auto-immuunziekte. “Als we over vijf jaar kunnen vaststellen dat het LUMC zich onderscheidt in de betrokkenheid bij regionale, landelijke en Europese expertisenetwerken waardoor innovatieve behandelingen en nieuwe behandelstrategieën voor patiënten toegankelijk zijn, dan laten we zien dat het LUMC de multidisciplinaire samenwerking en benadering van complexe, zeldzame systemische auto-immuunziekten bevordert en daarmee de zorg voor deze groep patiënten verbetert.”