Extra energie nodig

Mensen met chronische aandoeningen, zoals een spierziekte of vaataandoening, verbruiken veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander. Zo geeft 70% van de mensen in het onderzoek aan dat ze elektrische hulpmiddelen gebruiken die (veel) extra energie kosten, zoals beademingsapparatuur, een hoog-laagbed of een elektrische rolstoel. Driekwart moet het eigen huis extra (warm) stoken omdat hun lichaam slecht op temperatuur blijft of omdat ze aan huis gekluisterd zijn. En 50% verbruikt extra warm water voor bijvoorbeeld verzorging van wonden of omdat extra lang douchen nodig is vanwege bijvoorbeeld reumatische klachten of benauwdheid.

Kwetsbaarste mensen gebruiken vaak meeste energie

Vooral de mensen met een heel kwetsbare gezondheid hebben te maken met een stapeling van energieslurpende factoren. Het onderzoek laat ook zien dat de energiemaatregelen van de overheid deze groep onvoldoende helpen. Mensen met meerdere elektrische hulpmiddelen komen sowieso uit boven het energieplafond voor elektriciteit. En voor de energietoeslag komen velen niet  in aanmerking ook al is hun besteedbaar inkomen – mede door de toegenomen energiekosten – vaak heel laag.

En dus kan één op de zeven mensen niet meer rondkomen en bij 60% lukt dat nog maar net. Het gevolg is dat familie financieel moet bijspringen, er geen reserves meer zijn voor onvoorziene uitgaven en mensen bezuinigen op essentiële zaken als hulpmiddelen, kleding en voeding. En sommigen maken inmiddels gebruik van de voedselbank.

Extra maatregelen nodig

Het onderzoek is gedaan onder ruim 500 mensen. Maar in werkelijkheid gaat het om tienduizenden mensen in Nederland die vanwege hun ziekte extra energie verbruiken, variërend van spierziekten, vaataandoeningen, reumatische aandoeningen tot en met COPD.

Ieder(in) pleit voor structurele oplossingen, zoals het beschikbaar stellen van een zonnepaneel bij een elektrisch hulpmiddel of het bieden van een doorlopende energievergoeding. En zorgwoningen en andere toegankelijke woningen moeten met voorrang verduurzaamd worden. Maar dat is niet voor de winter geregeld. Daarom moeten op korte termijn de financiële regelingen, zoals het prijsplafond en de energietoeslag voor deze groepen verruimd worden.