Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

De oproep om het Integraal Zorgakkoord te blijven steunen wordt gedaan door alle ondertekenaars en betrokken overheidspartijen bij het IZA in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorg toegankelijk houden

Uit deze brief: “Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben we een historisch akkoord gesloten. Voor het eerst in de geschiedenis is een plan gemaakt over alle domeinen van de zorg heen. En dat is nodig. Samen staan we voor de urgente uitdaging om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, van jong tot oud en voor ieders portemonnee. Passende zorg bieden en het verkleinen van gezondheidsverschillen doen er toe. Inzet op behoud en vitaliteit van zorgprofessionals en daarmee de versterking van de arbeidsmarkt is daarvoor een voorwaarde.”

De uitdagingen in de zorg zijn volgens betrokkenen te groot om in de ijskast te zetten. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen, stellen de gezamenlijke partijen in een verklaring.

Urgente uitdaging

Volgens de zorgpartijen en betrokken overheidspartijen staat Nederland voor de urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, voor jong tot oud en voor ieders portemonnee. Iedereen in Nederland heeft goede passende zorg nodig vinden de ondertekenaars van de brief aan de Tweede Kamer.

De partijen stellen dat de noodzakelijke transformaties in de zorg, zoals preventie, verkleinen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en betere gegevensuitwisseling alleen van de grond komen met politieke steun. De urgentie is volgens alle partijen te groot om samen te blijven werken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheid en zorg. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen.

Ondertekenaars

De ondertekenaars zijn: ActiZ, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.