In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt onderzoek gedaan om de zorg voor patiënten met een geïnfecteerde gewrichtsprotheses te verbeteren. De afdeling infectieziekten, onder leiding van professor Mark de Boer en drs. Henk Scheper, werkt hierin samen met de afdeling orthopedie, onder leiding van professor Rob Nelissen, en veel andere Nederlandse ziekenhuizen.

Antibiotica

Een infectie van een gewrichtsprothese is moeilijk te behandelen, vooral omdat antibiotica op zichzelf onvoldoende werken. Deze ernstige complicatie gaat samen met her-operaties, lange ziekenhuisopnames, beperkte mobiliteit en een langdurige- en complexe antibioticabehandeling. "Er is eigenlijk nooit goed onderzocht welke antibiotica het meest geschikt zijn voor de behandeling van deze vorm van infectie", aldus De Boer. Binnenkort wordt daarom gestart met onderzoek bij patiënten met een geïnfecteerde gewrichtsprothese op het gebied van antibiotica. Dat is mogelijk gemaakt door een ZonMW-subsidie van 700.000 euro vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Wondmonitoring door gebruik van app

Deze studie is een vervolgstudie op het promotieonderzoek van Henk Scheper waarin data zijn verzameld over verschillende antibiotische behandelstrategieën in enkele regionale ziekenhuizen. Ook is er een app ontwikkeld  waarmee patiënten met een kunstgewricht zelf het verloop van hun wond kunnen monitoren. De patiënt moet in de app elke dag een aantal vragen over de wond en zichzelf beantwoorden. Denk hierbij aan vragen als: is de wond rood, heb je pijn en heb je koorts? In de app is een algoritme ingebouwd dat op basis van de antwoorden een alert afgeeft of de patiënt de wond in het ziekenhuis moet gaan laten zien.

App heeft nut

Aan dit onderzoek deden ruim 1.000 patiënten mee en het werd in samenwerking gedaan met elf ziekenhuizen in Nederland. Het onderzoek leverde belangrijke informatie op. Allereerst werd door dit onderzoek duidelijk dat een app kan bijdragen aan het monitoren van infectieuze complicaties na een gewrichtsimplantatie. Doordat de app werd gebruikt door een grote groep patiënten was er voor het eerst zeer gedetailleerde data over wondlekkage voorhanden. Wetenschappelijk gezien werd duidelijk wat de sterkte van de associatie is tussen een wondlekkage en een prothese-infectie over de tijd. Het onderzoek leerde dat een wondlekkage niet per definitie zorgt voor een infectie waarna wellicht een her-operatie moet volgen. Veel patiënten met een ongecompliceerd beloop blijken wel lekkage te hebben, maar dan uiteindelijk zonder infectie. Lees het hele artikel hier.

Op de foto: LUMC-onderzoekers Mark de Boer (l) en Henk Scheper