De zorg in Nederland moet veranderen om het in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief van hoog niveau te houden. Daarover is bijna iedereen het eens. De verontrustende rapporten en berichten in de media over (te) lange wachtlijsten, tekort aan personeel en te hoge zorgkosten voor patiënten bevestigen die noodzaak bijna dagelijks. Mede door al deze berichten maakt 80% van de huidige patiënten zich zorgen om de toekomst van hun zorg, blijkt uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland.

“Het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat vol met goede ambities en doelstellingen om deze problemen het hoofd te bieden,” aldus Schellekens. “De Zorgbelofte moet daar wat ons betreft een vervolgstap op worden: een duidelijke, realistische belofte aan Nederlanders waarin staat waar zij - als al die ambities zijn uitgewerkt en doorgevoerd - in de toekomst op kunnen rekenen.”

Geloof in wederkerigheid

Patiëntenfederatie Nederland is ervan overtuigd dat ondanks de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en toenemende vergrijzing in Nederland, de zorg voor patiënten niet minder hoeft te worden. Daarvoor moeten we de zorg met elkaar wel anders organiseren. Het moet passender worden. Meer mensgericht en meer focus op gezondheid en preventie. Dat vraagt om veranderingen in de zorg vanuit de overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, maar ook patiënten zelf hebben een rol om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

Minister Kuipers positief

Omdat alle partijen die in- en aan de zorg werken nodig zijn om deze omslag te maken, ziet Patiëntenfederatie Nederland de uitwerking van de Zorgbelofte daarom ook als een gezamenlijk project van alle IZA-partijen. Een groot deel van de IZA-partijen aanwezig op het lustrumcongres van Patiëntenfederatie Nederland, waar de Zorgbelofte door Arthur Schellekens werd overhandigd aan Ernst Kuipers, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kuipers staat positief tegenover het idee van de Zorgbelofte staat: “Ik ben ervan overtuigd dat we de zorg in Nederland voor patiënten veel beter kunnen maken. Met meer autonomie, meer digitale mogelijkheden en meer aandacht voor de mens achter de patiënt. Daar moeten we met elkaar aan werken, maar we moeten ook bereid zijn om allemaal dezelfde boodschap vertellen: de zorg zal anders worden, er moeten dingen veranderen. Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder van wat je kreeg. De Zorgbelofte van Patiëntenfederatie Nederland kan hier een heel belangrijke rol in spelen.”