Toekomst van de reumapatiëntenverenigingen 

Ooit waren er veel meer dan honderd reumapatiëntenverenigingen in Nederland. In het laatste decennium slonk dit aantal naar enkele tientallen. Het is de vraag hoeveel er nog bestaan na 1 januari 2024. Op die datum stopt ReumaNederland met het financieel steunen van de verenigingen. Maar ook andere factoren hebben invloed op het voortbestaan ervan.

Hoe ziet de toekomst van de reumapatiëntenverenigingen eruit?