In ReumaMagazine 8-2022 is het thema: Patiëntparticipatie. Terecht trots zijn ze op het resultaat: de auteurs van een onlangs in BMC Rheumatology verschenen artikel over de betrokkenheid van patiënten bij fundamenteel reumatologisch onderzoek in Nijmegen. Maarten de Wit is eerste auteur van het artikel in BMC Rheumatology. Hij legt uit wat de bijdrage van patiënten kan zijn en wat we als patiënt niet moeten willen. “Er zijn langdurige samenwerkingen uit ontstaan.”