Er zijn vier thema’s waarover tijdens het Grote Zorgdebat wordt gedebatteerd. Op het programma staan de verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zorgen we voor meer tijd voor de patiënt en cliënt, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn, hoe kunnen we veranderen van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe zorgen we voor meer werkplezier van zorgmedewerkers?

Debater van het Grote Zorgdebat

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn: Fleur Agema (PVV), Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Maarten Hijink (SP), Mirjam Bikker (CU), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK), Sophie Hermans (VVD), Attje Kuiken (PVDA), Liane den Haan (50PLUS). Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar.

Voor wie?

Het Grote Zorgdebat is vrij te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. Met name patiënten, cliënten, zorgprofessionals en leden van de organiserende partijen zijn van harte uitgenodigd het debat te volgen. Via onderstaande button kunt u zich kosteloos aanmelden voor dit verkiezingsdebat.

Wanneer & waar?

Maandag 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Er is gekozen voor een online bijeenkomst. We verwachten met deze online editie ruim 50.000 viewers.

Organisatie

ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN organiseren Het Grote Zorgdebat. In de komende weken worden meer zorgpartijen betrokken bij de organisatie. Aanmelden kan via de site van de KNMG.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.