Dat moet veranderen, vinden de zorgverzekeraars. Via social media vragen zij aan verwijzers zoals huisartsen om patiënten te attenderen op bemiddeling door zorgverzekeraars. Daarnaast gaan ze zelf hun verzekerden die sneller willen worden geholpen, ook nog meer wijzen op deze service. Verzekerden en zorgverleners kunnen alle informatie over deze service vinden op een gezamenlijke website van de zorgverzekeraars. Elke week bellen duizenden mensen hun zorgverzekeraar voor zorgadvies. Om sneller behandeld te worden. Om een goede keuze te kunnen maken. Jouw zorgverzekeraar kan jou met één telefoontje helpen aan snellere en betere zorg. Kosteloos en zonder extra rompslomp. Tienduizenden mensen maakten er al gebruik van. Deze website is in het leven geroepen om daarmee te helpen.
“Helaas kent nog lang niet iedereen deze dienstverlening van de zorgverzekeraars”, constateert Wout Adema, directeur Zorg van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. “Dat is jammer, vooral omdat door de coronacrisis veel verzekerden wachten op een behandeling die eerder is uitgesteld. Door contact op te nemen met je zorgverzekeraar is het vaak mogelijk sneller geholpen te worden, dat is prettig, en kan daarnaast ook gezondheidswinst opleveren.” Ook minister Kuipers van Volksgezondheid onderstreepte recent het belang van zorgbemiddeling.

Ruimte voor bemiddeling door zorgverzekeraar

Tijdens de coronacrisis nam zorgbemiddeling een flinke vlucht: vorig jaar maakten ruim dertigduizend mensen met succes gebruik van zorgbemiddeling of zorgadvies door hun zorgverzekeraar. Doordat veel zorg moest worden uitgesteld, liepen de wachttijden in de ziekenhuizen en in de GGZ op. Toch bleek ook vaak dat als bij de ene zorgverlener nog geen behandeling mogelijk was, er op andere plaatsen wel ruimte was.
Nu ziekenhuizen hun zorg steeds verder opschalen, intensiveren de zorgverzekeraars hun inspanningen om verzekerden te wijzen op de mogelijkheden van zorgbemiddeling. Verzekerden kunnen daarover contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar. Medewerkers van de zorgverzekeraar zoeken dan samen met de klant naar een geschikt alternatief. In meer dan 80 procent leidt zorgbemiddeling daadwerkelijk tot snellere behandeling.

Klik hier voor de flyer. Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.