De ambitie in de RegioVisie is dat de Limburgse gemeenschap zowel lichamelijk als mentaal gezond is, beschikt over een veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van leven en werken. Er is aandacht voor gezonde voeding, voldoende natuur, maar ook voor een gezonde balans tussen werk en privé met ruimte voor vrije tijd, cultuur en zingeving, ontdekten WIllem Alexander en Maxima. Al deze facetten komen samen in het begrip ‘Positieve Gezondheid’. Hierbij staat niet de afwezigheid van ziekte centraal, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren.

Willem-Alexander en Maxima betrokken bij concept Positieve Gezondheid

Willem-Alexander en Maxima bezochten onder andere een rondetafelgesprek in het Brightlands Campus Greenport in Venlo. Daarin werd met betrokkenen vanuit wetenschap, bestuur, bedrijfsleven en zorg gesproken over het concept ‘Positieve Gezondheid’ en over het doel van Noord-Limburg om de gezondste regio van Nederland te worden.
Ook Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zat aan tafel. Er werden ervaringen gedeeld hoe Positieve Gezondheid nu in de praktijk wordt toegepast. Ook werd toegelicht hoe het huidige financieringssysteem in de zorg kan schuren bij toepassing. Huisarts Hans Peter Jung gebruikte tijdens dit gesprek de metafoor van de taxichauffeur: “‘Ik vraag niet meer ‘waar wil je van af?’, maar ik vraag ‘waar wil je naartoe?’. Dat levert een heel ander gesprek op en ook andere oplossingen dan in het verleden, voordat ik met Positieve Gezondheid werkte. Veel vragen van patiënten zijn niet primair medisch. In mijn praktijk leverde dat 40% minder verwijzingen naar de tweede lijn op en ook het aantal medicatievoorschriften verminderde. Maar het lokale ziekenhuis kwam in de problemen doordat er minder verwezen werd. Daar schuurt het dus.”

Eerste exemplaar handboek

De koning nam het eerste exemplaar van het handboek ‘Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk, samenwerken aan betekenisvolle zorg’ in ontvangst. Dit handboek zit boordevol tips, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden voor de huisarts en iedereen die in en om de huisartspraktijk werkt. Het boek vertelt hoe het gedachtegoed is ontstaan, maar bevat ook praktische casussen. Het nodigt uit om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan in de spreekkamer, in de praktijkorganisatie en in de wijk. Hiermee kan niet alleen de provincie Limburg, maar heel Nederland een gezonde regio worden. In een volgende ReumaMagazine wordt dit handboek besproken.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.