De Patiëntenfederatie wijst de Kamer erop dat uit onderzoek blijkt dat patiënten met leefstijl aan de slag willen. Ze staan er positief tegenover, maar verwachten wel dat zorgverleners zoals de huisarts, leefstijl op de behandelagenda zetten.

Uit de brief: “Toepassing van leefstijl in de zorg kan de gezondheid en het welbevinden van mensen verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat we leefstijl als een serieuze behandeloptie zien. Eén in plaats van of indien nodig in combinatie met zorg en behandelopties, zoals we die al langer kennen, zoals diagnostiek, farmacotherapie, ingrepen etcetera.

In ReumaMagazine 1 (eind januari) vertelt Corine Heijneman over Je Leefstijl Als Medicijn. Zij is gestart met de nieuwe supportgroep Grip Op Reuma. In deze groep ondersteunen mensen met reuma elkaar en geven ze tips om de ziekte zo goed mogelijk onder controle te houden. Voeding is een belangrijk onderdeel van het programma.

Grip Op Reuma

Grip Op Reuma is een platform waarop mensen met reuma die actief bezig zijn met gezondheid en leefstijl inspiratie op kunnen doen. Corine werkt aan een programma dat wetenschappelijk is onderbouwd en zorgt voor draagvlak bij health-professionals. “De basis van Grip Op Reuma is het bundelen van expertise over onder andere voeding, zorgen voor interactie en psychosociale onderbouwing. De tunnelvisie hebben we ver achter ons gelaten, we kijken over grenzen heen naar mogelijkheden. We helpen elkaar met het op maat aanpassen van leefstijl.” Ze bouwt aan een grote database. “Er is bijvoorbeeld een voortschrijdend inzicht in het gebruik van koolhydraten.”

Mis het eerste nummer van ReumaMagazine in 2023 niet!