Eerst de wet. In artikel 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is omschreven wat onder een gehandicaptenvoertuig wordt verstaan: ‘een voertuig, ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder dan 1,10 meter, óf niet uitgerust met een motor, óf voorzien van een motor met een maximum snelheid van 45 km/h en niet zijnde een bromfiets.’ Aangegeven wordt dat gehandicaptenvoertuigen zowel binnen als buiten de bebouwde kom mogen worden gebruikt. Aangepaste personenauto's, waarin gehandicapten rijden of worden vervoerd, behoren niet tot de categorie gehandicaptenvoertuig. 

Elektrische fiets en gehandicaptenvoertuig

De elektrische fiets is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. “Bij een standaard elektrische fiets met trapondersteuning zijn de verkeersregels voor de gewone fiets van toepassing”, vertelt Gerrit Verkaik. “Je hebt geen rijbewijs en ook geen WA-verzekering nodig. Het is wel verstandig een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten. Als je kiest voor een speed pedelec gelden er wel andere regels.”  
De twee wielen aan de voor- of achterzijde van een driewielfiets voorkomen dat de fiets omvalt. “Deze fiets is bedoeld voor mensen die een minder goede balans hebben en daarom niet meer kunnen of durven fietsen op een fiets met twee wielen. Het voordeel van een driewielfiets boven de scootmobiel is dat je meer blijft bewegen.”

De scootmobiel

Een scootmobiel is een driewielige, vierwielige of vijfwielige scooter met een elektrische aandrijving. De eerste modellen waren stug, oncomfortabel en door hun uiterlijk, beperkte snelheid en beperkte actieradius niet geliefd. Nu is dat heel anders. Technische vooruitgang en modernisering maken de scootmobiel populair bij vooral ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking. De maximumsnelheid is zo’n 19 kilometer per uur en de actieradius doorgaans 40 tot 60 kilometer. De bestuurder mag gebruikmaken van de rijbaan, het (brom)fietspad en het voetpad of trottoir, maar niet van de auto(snel)weg of wegen die verboden zijn voor fietsers én bromfietsers. Op het trottoir is de maximumsnelheid 6 kilometer per uur. Je kunt supermarkten, grote warenhuizen en ziekenhuizen binnenrijden, maar bij gewone winkels of openbare gebouwen zoals musea moet je de scootmobiel soms buiten laten staan. Bij musea kun je vaak overstappen in de daar aanwezige museumrolstoel. Een scootmobiel is volgens de wet een gehandicaptenvoertuig. Maar ook als je geen handicap hebt, mag je in een scootmobiel (of ander gehandicaptenvoertuig) rijden.

Shoprider

Een shoprider is een gesloten gehandicaptenvoertuig. Voor het besturen ervan gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel. Je zit lekker warm, want een shoprider heeft een kachel. Voorbeelden van gesloten gehandicaptenvoertuigen met carrosserie zijn de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City. De Canta is het enige invalidevoertuig in Nederland met een benzine- of elektromotor waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt. De producent ontwikkelde dit voertuig in samenwerking met de universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente. De Canta mag op de stoep worden geparkeerd. 

Veel informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.