Met de ANA- of ANF-test wordt onderzocht of je afweersysteem antinucleaire antistoffen aanmaakt. Antinucleaire antistoffen zijn antistoffen die zijn gericht tegen onderdelen van je eigen celkern (nucleus). Daarom worden ze auto-antistoffen genoemd.

Een positieve ANA-uitslag in combinatie met bepaalde lichamelijke klachten is een aanwijzing dat je klachten voortkomen uit een auto-immuunziekte. Er zijn verschillende auto-immuunziekten die een positieve ANA-uitslag kunnen geven.

Een positieve ANA- of ANF-test betekent echter niet automatisch dat je een auto-immuunziekte hebt. Bij 10 tot 15 procent van de mensen die geen auto-immuunziekte heeft, wordt namelijk ook een verhoging van ANA gevonden. Bij ouderen ligt dit percentage nog hoger.