JAK-remmers (janus-kinase-remmers) zijn een relatief nieuwe groep geneesmiddelen, die onder andere bij reumatoïde artritis en artritis psoriatica worden gebruikt. De werking van JAK-remmers heeft te maken met cytokines. Cytokines zijn boodschapperstofjes in ons lichaam die het immuunsysteem harder of zachter zetten. Wanneer een cytokine overzwemt van afweercel naar afweercel, moet die worden opgevangen door de andere afweercel. Hiervoor hebben afweercellen een soort antennes. Zodra er een cytokine op de antenne aan de buitenkant van de afweercel gaat zitten, komt janus kinase in actie. Janus kinase merkt dat er een cytokine op de antenne aan de buitenkant van de cel zit en geeft vervolgens het signaal door naar de binnenkant van de afweercel. De afweercel komt in actie. Net zoals de Romeinse god Janus over het openen en sluiten ging, bepaalt janus kinase of een signaal van een cytokine de cel binnen mag komen. Wanneer janus kinase wordt geremd door JAK-remmers, komt het signaal van het cytokine niet door bij de afweercel. De afweer wordt afgeremd en de ontsteking neemt af. De klachten van mensen met ontstekingsreuma worden minder. JAK-remmers zijn geen injecties maar tabletten. JAK-remmers mogen alleen worden ingezet nadat methotrexaat, of een andere klassieke reumaremmer, geprobeerd is. Meer onderzoek naar bijwerkingen op de lange termijn zijn nodig, om definitief de veiligheid van de JAK-remmers te beoordelen.