Lupus erythematodes is een auto-immuunziekte. De aandoening ontstaat doordat je afweersysteem is ontregeld. Er zijn verschillende vormen. In de eerste vorm is alleen de huid aangedaan (cutane lupus erythematodes (CDLE en SCLE)). Bij systemische lupus erythematodes (SLE) kunnen allerlei organen kunnen aangedaan zijn. Drug induced lupus erythematodes (DILE) is de vorm van lupus die wordt veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen.