Het metabool syndroom is een chronische stofwisselingsstoornis. Belangrijke symptomen zijn onder andere insulineresistentie, glucose-intolerantie, hyperinsulinemie, hoge bloeddruk en dyslipidemie. Het syndroom wordt geassocieerd met diabetes type 2 en komt ook wel eens voor in combinatie met artrose. Er is sprake van het metabool syndroom als tenminste drie van de vijf risicofactoren voor hart- en vaatziekten aanwezig zijn. Die vijf risicofactoren zijn abdominale obesitas, hoge bloeddruk, een laag HDL-cholesterolgehalte en een verhoogd glucose- en/of trigyceridengehalte in het bloed. Bij een derde van de mannen en een kwart van de vrouwen tussen dertig en zeventig jaar in Nederland is sprake van het syndroom.