Natalie Kramer zette met haar burgerinitiatief Erken Fibromyalgie het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Die vroeg vervolgens advies aan de Gezondheidsraad. Natalie vindt dat er meer onderzoek moet komen en mensen moeten worden begeleid. “Niemand mag zomaar worden weggestuurd met het advies 'leer er maar mee leven'.”

Politieke acties

Natalie is al jaren aan het knokken voor erkenning van fibromyalgie. Eind september 2021 had ze het voor elkaar: het door haar ingediende burgerinitiatief ‘Erken fibromyalgie’’’ leidde tot politieke acties. Fibromyalgie leek eindelijk op de politieke agenda te staan. Maar ze moest nog veel geduld hebben.

Na jarenlang doorzetten, teleurgesteld worden, de draad weer oppakken en opnieuw beginnen met haar burgerinitiatief kreeg Natalie in maart van dit jaar eindelijk goed nieuws te horen. Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. Dat schreef de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS. Nu is de vraag nog steeds: hoe gaat het verder? Daarover vertelt ze op zaterdag 8 juni in de Tweede kamer om 13.00 uur. Ze geeft haar presentatie samen met iemand van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven die meer uit kan leggen over de mogelijkheden om een burgerinitiatief in te dienen.

Iedereen is welkom. Komen jullie ook?

De Week van de Rechtsstaat

Van 4 tot en met 8 juni organiseren acht instituties voor een tweede keer de Week van de Rechtsstaat: de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de rechtspraak, het Kabinet van de Koning, de Hoge Raad, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen.

Tijdens het Rondje Rechtsstaat kan iedereen, kosteloos en zonder inschrijving de gebouwen van al deze organisaties die de rechtsstaat vormgeven bezoeken, kennismaken met de mensen die daar werken en informatie krijgen over vragen als: hoe komt een rechter tot zijn oordeel? Welke rol vervullen de diverse instituties? Er zijn rondleidingen, je kunt in gesprek gaan met de betreffende medewerkers, er zijn nagespeelde rechtszaken in verschillende steden in het land, je kunt horen hoe een wet tot stand komt, een foto in toga maken of de Gotische zaal van de Raad van State bezoeken. Er zijn nog talloze andere activiteiten voor jong en oud.