Veel mensen zijn niet op de hoogte dat hun verzekeraar geen contract heeft met hun zorgverlener, blijkt uit het onderzoek. Zo geldt dit voor bijna de helft (49%) van de respondenten die de afgelopen jaren naar een niet-gecontracteerde medisch specialist, wijkverpleegkundige of zorgverlener binnen de GGZ ging. 44% van hen kreeg dit pas te horen toen de zorg al bezig was, 35% toen de zorg al was afgerond. Een aanzienlijk deel van hen zou een andere keuze gemaakt hebben als ze dit van te voren wel hadden geweten. Achteraf kunnen patiënten dan onverwacht een rekening op de deurmat krijgen.

Nederlanders verzekeren zich minder uitgebreid

Volgens de Patiëntenfederatie is goede voorlichting en informatie hierover richting patiënten in deze tijden extra belangrijk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat in het afgelopen overstapseizoen deelnemers ervoor kozen om zich dit jaar minder uitgebreid te verzekeren. Het percentage zogenaamde budgetpolissen (het minst uitgebreide pakket) onder deelnemers aan het onderzoek nam dit jaar toe. Voor deze keuze noemen deelnemers de lagere premie vaak als belangrijke reden.

Verantwoordelijkheid nemen

Om deze onbedoelde en onverwachte rekeningen te voorkomen, moet de informatie hierover voor verzekerden veel duidelijker worden. Zowel op het moment dat Nederlanders een geschikte verzekering zoeken, als op het moment dat een zorgtraject van start gaat.

Belangrijke rol verwijzers

Ook ziet de Patiëntenfederatie hierin een rol voor verwijzers, zoals de huisarts weggelegd. 52% van de mensen uit het onderzoek die ongecontracteerde zorg heeft gehad, komt daar terecht via de huisarts.

Binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) worden door partijen momenteel verbeterafspraken gemaakt voor het goed informeren en faciliteren van mensen bij het maken van keuzes voor een zorgverlener of zorgpolis. Ook de Patiëntenfederatie werkt en denkt daarin mee.

Lees hier de resultaten van het onderzoek dat de Patiëntenfederatie deed onder haar Zorgpanel.