In 2023 is in Nederland het netto modale maandinkomen €2742,58. De basisverzekering kost in 2023 gemiddeld € 138,30. Voor 2024 zal deze met ongeveer € 9 stijgen. De basisverzekering gaat in 2024 gemiddeld €147,54 per persoon per maand kosten. Dit zal in 2024 5,4% van het netto inkomen zijn, dit was vorig jaar nog 4,9%.

De financiële last stijgt met minstens 0,5% per maand

De extreme toename van de premies van de basisverzekering en het achterblijven van de lonen, zorgt ervoor dat nu de zorgverzekering een flinke hap uit het gemiddeld netto inkomen neemt: 4,9% in 2023 en 5,4% in 2024. Veel Nederlanders hebben vaak nog een aanvullende verzekering. Tel daar de gemiddelde kosten voor een aanvullende verzekering bij op, dan komen die percentages voor 2023 op 5,9% en voor 2024 op 6,3%.

Het aantal wanbetalers dat de zorgpremie niet betaalt, is in de periode 2014-2022 (op 31 december) afgenomen van bijna 326.000 naar 170.541 mensen. Toch zeggen in een recent onderzoek 4 van de 10 mensen met een laag inkomen te verwachten hun zorgverzekering niet meer te kunnen betalen. Mogelijk zal het aantal mensen dat de zorgpremie niet kan betalen weer toenemen.

Zorgtoeslag lager dan de zorgpremie

Voor het eerst is de maximale zorgtoeslag lager dan de laagste premie voor de basisverzekering. De maximale zorgtoeslag is in 2024 € 127 per maand. De goedkoopste basisverzekering is die van FBTO, € 131.95. Een vrijwillig hoger eigen risico kan de kosten voor een zorgverzekering flink verlagen. Mensen met een laag inkomen kunnen dan zorgmijders worden. 21% van de bevolking kiest er nu al voor om noodzakelijke zorg uit te stellen vanwege het eigen risico. In 2016 was dat nog 10%.

Meer informatie? Kijk hier.