Verzekerd pakket moet passend zijn

Passende zorg voor patiënten begint voor iedereen bij een goed pakket van zorg in de basisverzekering. Om in dat ‘verzekerde pakket’ te komen, moet zorg voldoen aan bepaalde eisen. Deze hebben bijvoorbeeld te maken met de bewezen effectiviteit van de zorg. De minister wil die eisen uitbreiden met meer criteria waar zorg aan moet voldoen. Hij wil die eisen niet alleen gaan stellen aan nieuwe behandelingen, maar ook het bestaande pakket daarop gaan toetsen.

De Patiëntenfederatie ziet daar risico’s in. “Hoe meer eisen aan behandelingen of medicijnen worden gesteld, hoe groter de kans is dat ze er niet aan voldoen,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. Het risico is dat zorg die meer complex is, en waarbij het effect veel lastiger te bewijzen is (bijvoorbeeld bij hele kleine patiëntgroepen), nog minder kans maakt om in de basisverzekering te komen.

“Patiënten moeten kunnen rekenen op betaalbare, goede en passende zorg die samen met de patiënt tot stand komt.”

Verbetering en verbreding

Wat de Patiëntenfederatie betreft, moet passende zorg daarom niet eenzijdig gaan over kostenbeheersing. Om tot passende zorg te komen moet het pakket samen met patiënten juist verbeterd en verbreed worden.

Informatie over verzekerd pakket richting patiënten moet beter

Als dat pakket dan is vastgesteld en verzekeraars hun contracten met zorgaanbieders hebben afgesloten, moet de informatie daarover richting patiënten veel beter. Uit recent onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat het voor patiënten vaak te lastig is om te achterhalen of een bepaalde zorgaanbieder of behandeling door hun verzekeraar vergoed wordt, met soms onverwachte rekeningen tot gevolg.

Zorg wordt te duur voor patiënten

Tot slot uit Patiëntenfederatie Nederland richting de Tweede Kamer haar zorgen over impact van zorgkosten op de persoonlijke financiën van patiënten. De Patiëntenfederatie vraagt de Kamer daarom om voor een structurele aanpak van stapeling van zorgkosten te pleiten, het eigen risico fors te verlagen en fysiotherapie in een bepaalde vorm op te nemen in het basispakket.

Lees hier de volledige brief die de Patiëntenfederatie aan de leden van de Tweede Kamer heeft gestuurd.