Het ontbreken van de regie kan leiden tot tegenstrijdige adviezen, medicijninteracties en overbehandeling. Dat schrijft Marlies Verhoeff in haar proefschrift. Verhoeff is arts en adviseur bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Weektaak

Sommige patiënten hebben er een weektaak aan hun afspraken met huisarts, medisch specialist, apotheek en fysiotherapeut bij te benen. Geregeld zien ze door de bomen het bos niet meer. Welke pilletje is waarvoor? Wat moeten ze ook alweer wel of juist niet doen? Weten de dokters van elkaar wat ze doen? Zelfs voor de mantelzorg - als die er is - is het een tour de force om het overzicht te behouden.

Tegenstrijdige adviezen

Patiënten kunnen bij meerdere verschillende medisch specialisten onder behandeling zijn zonder dat iemand de regie voert. Het komt vaak voor en kan leiden tot tegenstrijdige adviezen, medicijninteracties en overbehandeling. Een heldere regierol kan uitkomst biedt.

Verhoeff onderzocht welke strategieën kunnen bijdragen aan de verbetering van de coördinatie en afstemming van ziekenhuiszorg voor patiënten met multimorbiditeit.

Aanbevelingen

Eén van de aanbevelingen uit haar proefschrift is om een zorgperspectief voor multimorbiditeit te introduceren. Daarmee wordt de zorg voor patiënten met multimorbiditeit geclusterd. Eén van de aangewezen zorgverleners neemt de regie.

Daarnaast concludeert Verhoeff dat coördinatie en afstemming van zorg extra taken zijn die moeten worden georganiseerd en gefinancierd.

Stage

Het onderzoek is een vervolg op Verhoeffs eerdere stage bij Gelre Ziekenhuizen in het kader van haar opleiding tot basisarts. Tijdens die stage interviewde ze patiënten met forse multimorbiditeit over hun zorgervaringen. “Dat gaf een interessant inkijkje in de problematiek. Er zijn patiënten die bij zes of zeven medisch specialisten komen. Ze verwachten dat hun artsen onderling wel overleg hebben over de behandeling, maar dat is lang niet altijd het geval. Daardoor dreigt overdiagnostiek en overbehandeling. Ook afspraken worden niet gecombineerd waardoor patiënten vaker naar het ziekenhuis komen dan nodig is. En vaak heeft niemand een goed beeld van wat de patiënt zelf eigenlijk wil. In termen van gepaste zorg en de juiste zorg op de juiste plek, valt er bij deze groep nog veel te winnen.”

Het proefschrift van Marlies Verhoeff kreeg de titel ‘Towards coordination and tailoring of hospital care for patients with multimorbidity’.