“En vooral: een flinke stap terug voor patiënten", aldus Carla Vos. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat er Kamerbreed 119 vragen over zijn gesteld aan de minister van VWS, in aanloop naar het commissiedebat.”

Carla Vos: ‘Frustraties en chaos’

Maar liefst zes miljoen patiënten dreigen nu te worden geconfronteerd met ongewenste medicijnwisselingen of bijbetalingen. Dat moet leiden tot een bezuiniging van € 140 miljoen. Onnodig, zegt Carla Vos. “Het ministerie noteert namelijk al jaren stevige meevallers op het budget voor extramurale medicijnen. Zo werd er vorig jaar € 108 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Bovendien beslaan de totale medicijnuitgaven – ondanks alle innovaties – al jaren slechts 8 procent van het totale zorgbudget. En onze medicijnprijzen behoren tot de laagste van Europa.”
“Als deze ‘modernisering’ volgend jaar ingaat, zal dit leiden tot veel frustratie en chaos aan de apotheekbalies. De telefoon van voorschrijvende artsen zal bovendien roodgloeiend staan, omdat dit veel onrust veroorzaakt bij patiënten. Medicijnwissels pakken namelijk niet altijd goed uit voor de gezondheid van de patiënt. Daarnaast kan niet iedereen zich een bijbetaling veroorloven.” 

Onrealistisch

De voorgenomen GVS-modernisering is ook onrealistisch. In sommige medicijnclusters komt het plan neer op een prijsdaling van 95 procent, aldus de berekening van VIG. “Het is echt niet reëel om dat van een geneesmiddelenbedrijf te vragen. Dat is voor geen enkel bedrijf in geen enkele bedrijfstak haalbaar. Een autofabrikant kan ook geen nieuwe auto leveren voor de prijs van een fiets.”
 “Maar nog schokkender is dat uit de bief van 3 juni aan de Tweede Kamer (met als titel ‘Verzachtende maatregelen modernisering GVS’) blijkt dat de minister compleet in het duister tast over de effecten en uitkomsten van deze maatregel voor patiënten, de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland en waar de problemen zullen ontstaan. De Kamer kan dus onmogelijk een weloverwogen afweging maken op basis van feiten, omdat deze er simpelweg niet zijn. Het is dan ook erg frustrerend om te moeten concluderen dat alle activiteiten die alle veldpartijen ondernemen om geneesmiddelentekorten te verminderen met één pennenstreek teniet worden gedaan.”
Het blijft dus de vraag of het überhaupt nodig is om te bezuinigen. Juist omdat er vorig jaar bijvoorbeeld al € 108 miljoen minder werd uitgegeven dan begroot. Vos: “Om daar nu nog meer uit te persen via de GVS-modernisering is echt spelen met vuur. Kortom: het zou het beste zijn als de Tweede Kamer een stokje steekt voor dit plan, dat alleen maar verliezers kent.” 

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.