Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, bekeek het geneesmiddelengebruik en de invloed van corona aan de hand van een vragenlijst. Die werd tijdens de eerste golf van de coronapandemie (voorjaar 2020) uitgezet. Wanneer de werksituatie is veranderd, denk aan vanuit huis werken of veranderde werktijden, geeft 9 procent aan vaker dagen te hebben waarop ze een dosering vergeten dan voor de coronacrisis. 5 procent van de respondenten waarbij de werksituatie is veranderd, geeft aan minder vaak een dosering te missen. Onder ouders die kinderen thuis hadden vanwege de sluiting van de scholen en opvang, blijkt de impact groter: 15 procent heeft vaker dagen waarop ze een dosering missen. 5 procent van deze ouders geeft aan minder doseringen te missen dan voor de pandemie.

Vragenlijst over geneesmiddelgebruik en corona

Om deze ervaringen in kaart te kunnen brengen, werd een vragenlijst afgenomen onder een steekproef van 1.500 burgers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst is ingevuld in de periode 26 mei t/m 25 juni 2020 door 889 mensen (respons van 59 procent). Hiervan gebruikten 513 receptgeneesmiddelen. Van deze 513 respondenten hadden 162 mensen een gewijzigde werksituatie en 86 een veranderde thuissituatie. De steekproef was representatief voor leeftijd en geslacht voor de algemene bevolking, de respondenten waren dit echter niet.

Onderzoek naar corona

Het Nivel onderzoekt corona. Het instituut richt zich hierbij op drie pijlers: cijfers over coronabesmettingen en zorggebruik bij de huisarts, onderzoek naar de impact van corona op burgers en onderzoek naar de gevolgen van corona op de zorg. Zo worden wekelijks cijfers gepubliceerd van patiënten die voor het eerst de huisarts bezoeken met coronaklachten. De impact van corona op burgers wordt onderzocht aan de hand van onderzoeksvragen als: hoe beleven mensen in Nederland de coronatijd? Hoe ervaren kwetsbare groepen de coronamaatregelen? Wat zijn de verwachtingen over de gevolgen op langere termijn? Het Nivel monitort dit en meer. De derde onderzoekspijler is de impact van corona op de zorg. De gezondheidszorg staat sterk onder druk. Innovatieve oplossingen, zoals e-health, nemen een vlucht. Maar ook zaken als uitgestelde zorg en medicijnentekorten spelen een rol. Het Nivel onderzoekt de impact van corona op de inrichting en kwaliteit van de gezondheidszorg. ReumaMagazine houdt je op de hoogte via deze website.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.