De nieuwe regels verplichten farmaceuten eerder melding te maken van tekorten of wanneer zij geneesmiddelen uit de markt nemen. Daarnaast moeten zij ook plannen gaan opstellen voor het voorkomen van tekorten. Door het introduceren van digitale bijsluiters naast de bestaande papieren variant, zal het ook makkelijker worden medicijnvoorraden te ontvangen uit andere landen waar voldoende beschikbaarheid is. De patiënt is dan nog steeds verzekerd van de juiste informatie in de eigen taal.

Lijst essentiële medicijnen

Daarnaast is er in samenwerking met het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau, European Medicines Agency (EMA), een lijst gepubliceerd met essentiële medicijnen. Op deze lijst staan 200 stoffen die gebruikt worden in de meest belangrijke medicijnen, zoals bijvoorbeeld amoxicilline, een veelgebruikt antibioticum. De lijst wordt jaarlijks herzien.

Noodvoorraad

Er komen aanbevelingen voor het garanderen van de continuïteit en leveringszekerheid van deze medicijnen. Ook kan de Europese Commissie in uiterste gevallen verplichten tot bijvoorbeeld het aanleggen van een noodvoorraad, om te garanderen dat een specifiek medicijn beschikbaar blijft.

Versterken zwakke schakels

Onlangs werden betrokken partijen zoals farmaceuten, distributeurs, zorgprofessionals en lokale overheden, gevraagd om zich aan te sluiten bij de ‘Critical Medicines Alliance’. Dit samenwerkingsverband zal met steun van de Europese Commissie een plan van aanpak opstellen voor het versterken van de zwakke schakels in de toeleveringsketen van essentiële medicijnen. Aanmelden kan nog tot 16 februari.

De nieuwe regels zijn nog niet van kracht. Het Europees Parlement en EU-landen moeten zich er eerst nog over buigen en hun goedkeuring geven.