Het tekort betreft onder meer de medicijnen RoActemra (merknaam van tocilizumab) en Kevzara (merknaam van sarilumab). Dit zijn geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende vormen van reuma. EMA, het Europees medicijnagentschap, is in augustus gestart met de beoordeling van RoActemra voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.

Gebruik bij Covid-19

Over de inzet van het antireumamiddel tocilizumab bij mensen met Covid-19 is al veel geschreven. Ook in ReumaMagazine verschenen verschillende artikelen over de biological, voornamelijk naar aanleiding van gepubliceerde studieresultaten. De jacht op een vaccin en medicijn tegen Covid-19 bleef lange tijd spannend. In ReumaMagazine 1- 2021 werd de stand van zaken toen op een rij gezet.  

Maatregelen om tekort tocilizumab tegen te gaan

Bart van den Bemt schreef in ReumaMagazine 7-2021: "Omdat de interleukine-6 remmers tocilizumab en sarilumab nu ook bij Covid-19 worden ingezet, stijgt de vraag naar deze middelen. Dat betekent dat de fabrieken meer geneesmiddelen moeten produceren. Maar het kost tijd om de productie te verhogen en daarna de extra geneesmiddelen ook beschikbaar te maken in Nederland. Zeker omdat deze middelen doorgaans niet in Europa worden gemaakt. Het wordt met name bij tocilizumab-infusen spannend of we voldoende tijd hebben. Dit komt omdat mensen met Covid-19 tocilizumab via een infuus in de ader krijgen (dus niet via onderhuidse injecties). Daarom worden er allerlei maatregelen genomen om een tekort aan tocilizumab tegen te gaan. Zo wordt allereerst voorkomen dat apothekers gaan hamsteren. Anders zouden patiënten bij de ene apotheek wel tocilizumab kunnen krijgen en bij de andere apotheek niet. Daarnaast wordt er kritisch gekeken of je wel iemand moet laten starten met tocilizumab, of dat een andere geneesmiddel niet even geschikt is. Er wordt nu al gewerkt aan een noodscenario, om mensen die altijd een infuus tocilizumab krijgen, (tijdelijk) om te zetten naar onderhuidse injecties. Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat er ook sarilumabtekorten zijn." Lees het artikel op deze website

Geldende wetgeving

Terug naar de ziekenhuizen. IGJ vindt het belangrijk dat de nog aanwezige voorraad van deze geneesmiddelen zo goed mogelijk wordt ingezet voor patiënten die dit nodig hebben. IGJ staat alleen voor RoActemra (tocilizumab) en Kevzara (sarilumab) toe dat er wordt afgeweken van de geldende wetgeving. Er zal tot in elk geval 1 februari 2022 hierop niet worden gehandhaafd.