In ReumaMagazine 5-2022 is het thema: Verpleegkundig onderzoek. Welke zorg is nodig voor mensen met chronische pijnklachten in het ziekenhuis? Welke verwachtingen hebben mensen van een ziekenhuisopname? Wat kun je bieden? “Deze vragen vanuit de praktijk waren het begin van enkele verbeterprojec- ten, gebaseerd op verpleegkundig onderzoek,” zegt ver- pleegkundig onderzoeker Hanneke Rasing. In Isala in Zwolle zijn inmiddels acht verpleegkundig onderzoekers aan de slag. Zij combineren verpleegkundige taken met wetenschap- pelijk onderzoek. Zo kreeg Hanneke de kans om mensen met reuma passende en patiëntgestuurde zorg te bieden. Daarover gaat dit dossier. Daarnaast komen er natuurlijk nog tal van onderwerpen en indrukwekkende persoonlijke verhalen aan bod.