Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een campagne namens de Rijksoverheid gestart waarmee inloggen met de DigiD-app onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius.

Zekerheid met de DigiD-app

Zorgaanbieders kunnen zelf bepalen wanneer ze tot deze manier van inloggen overgaan. Op den duur wordt de eenmalige id-check standaard. Voor de zorgsector is het van groot belang om op een veilige manier inzage te geven in bijvoorbeeld onderzoeks-uitslagen of een overzicht van medicijngebruik. Als het om gevoelige en persoonlijke gegevens gaat, dan wil een zorgpartij meer zekerheid of de juiste persoon toegang krijgt tot die gegevens. Die zekerheid biedt inloggen met de DigiD-app waaraan een eenmalige controle van een identiteitsbewijs is toegevoegd. Bij een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) met het MedMij-label is inlog vereist met de DigiD-app waarmee de eenmalige id-check is gedaan. Bij dit soort digitale kluizen zijn bepaalde afspraken gemaakt over het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens. Doel van de campagne is om nog meer burgers erop te attenderen dat de DigiD-app met id-check straks vereist wordt door hun zorgaanbieder tijdens het inloggen. Ruim 4,5 miljoen Nederlanders hebben de eenmalige id-check inmiddels aan hun DigiD-app toegevoegd.

Fijn IDee

De boodschap ‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’ wordt de komende drie maanden getoond op meer dan drieduizend digitale schermen in wachtruimten van onder andere huisartspraktijken. Ook wordt de boodschap getoond op overheidswebsites die gaan over volksgezondheid, welzijn en sport. Steeds meer burgers gebruiken nu de DigiD-app en stappen over op betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’. Dit betekent dat ze inloggen met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms- of pincode. Naast deze tweefactor-identificatie is vooraf fysieke identificatie nodig. De aanvrager moet een origineel identiteitsbewijs kunnen tonen. Veel overheidsorganisaties willen het mogelijk maken om via de DigiD-app veilig in te loggen op hun eigen diensten. Sinds 2020 kan dat. De Berichtenbox van MijnOverheid had de primeur.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.