Een burgerinitiatief zoals Erken Fibromyalgie is een voorstel om een onderwerp voor te dragen voor behandeling door de Tweede Kamer. Het is een van de meest directe manieren om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan. Natalie deed dit met verve. Zo is nu ook het Zorginstituut Nederland ingeschakeld. Dit instituut beoordeelt of de vergoeding voor fysiotherapie kan worden aangepast. In 2023 hoopt men dit onderzoek te hebben afgerond. Daarin wordt nu ook fibromyalgie meegenomen. Bekeken wordt of fibromyalgie op de lijst van chronische aandoeningen kan worden geplaatst. En daar stopt het niet mee. Natalie: “Daarnaast gaat het Zorginstituut Nederland kijken naar andere zorgkosten. Dit onderzoek gaat alleen wel veel tijd in beslag nemen. Voor het UWV, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeraars, artsen en noem maar op gaat het instituut onderzoeken en overleggen hoe een betere handreiking kan worden gegeven aan mensen met fibromyalgie. Misschien wordt dat zelfs breder opgepakt en kan deze handreiking ook worden gegeven aan mensen met aandoeningen die niet aantoonbaar of zichtbaar zijn.”

Hugo de Jonge over Erken Fibromyalgie

Na het debat in de Tweede Kamer gaf minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de Gezondheidsraad opdracht om meer onderzoek te doen naar fibromyalgie. Ook wil de Tweede Kamer dat de regering fibromyalgie meeneemt in alle gesprekken en onderzoeken rondom vergoeding voor fysio- en oefentherapie. Het zijn de belangrijkste uitkomsten van het debat dat eind september plaatsvond over het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie van Natalie Kramer. 

Mensen met fibromyalgie zijn enthousiast over het initiatief van Natalie en het resultaat tot nu toe van haar harde werken. Wil je daar meer over weten? Lees dan het artikel dat in ReumaMagazine 8-2021 stond.