“December is de maand waarin we vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Een nieuw jaar vol verrassingen en hopelijk iets meer mogelijkheden dan het afgelopen jaar. December is voor ons ook de maand waarin we starten met de voorbereidingen voor het nieuwe Bechterew Volleybaltoernooi. Afgelopen twee jaar heeft ons volleybaltoernooi geen doorgang kunnen vinden door alle beperkingen en mogelijke gezondheidsrisico's voor onze medesporters. Wij hebben dat als heel vervelend ervaren voor het toernooi, maar vooral jullie enorm gemist!”

Bechterew Volleybaltoernooi helpt

In beweging blijven is voor mensen met axiale SpA essentieel om verstijving van de wervelkolom tegen te gaan. Daarbij zijn regelmaat en discipline heel belangrijk: door oefeningen en goed bewegen tijdens actieve en niet-actieve periodes van de ziekte kun je het ziekteproces aanzienlijk vertragen. En al weet je dat allemaal al, het is nog niet zo gemakkelijk om het bewegen ook vol te houden. Stichting Axiale SpA Nederland organiseert daarom elk jaar het Internationaal Bechterew Volleybaltoernooi. Zo’n jaarlijks evenement motiveert mensen met axiale SpA om een jaar lang weer te gaan oefenen. Het onder elkaar zijn, met elkaar sporten en ervaringen uitwisselen wordt als zeer positief ervaren. Stichting Axiale SpA is er van overtuigd dat het toernooi helpt om te blijven oefenen en sporten, en dat is toch het beste voor deze aandoening.

Datum en locatie

De datum is geprikt: zaterdag 2 april 2022. De locatie is geregeld. Maar we zitten in een avondlockdown en het blijft spannend. De stichting wil daarom weten wie op welke manier mee denkt te kunnen doen aan het toernooi. Daarvoor is een vragenlijst samengesteld. Overweeg je mee te doen met het Bechterew Volleybaltoernooi? Klik dan hier. De organisatie begrijpt dat sommige mensen het lastig zullen vinden om te komen gezien de eventuele risico's. Dit kan resulteren in (te) kleine teams. Een oplossing zou zijn om per team, per duo of individueel in te schrijven. Er zullen dan teams worden gemaakt van de duo's of individuele inschrijvingen. Heel anders dan normaal, maar wel een geweldige kans om andere mensen beter te leren kennen! Let op: er is dan geen gelegenheid om op elkaar ingespeeld te zijn.