Wat zeggen politici eigenlijk over mensen met een beperking? Hoe zien hun partijprogramma’s eruit als het hierom gaat? Ieder(in) bestudeerde de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen die op dit moment één of meer zetels hebben in de Tweede Kamer. Er werd zoveel mogelijk gekeken naar standpunten die relevant zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte, verdeeld over negen thema’s. Hoe nemen de partijen mensen met een beperking mee in hun programma?

Focus van Ieder(in) op grote partijen

Maar liefst 37 partijen doen aan de verkiezingen mee. Ieder(in) koos er daarom voor om alleen te kijken naar de standpunten van de dertien partijen die op dit moment één of meer zetels hebben in de Tweede Kamer. De uitgebreider omschreven standpunten kun je natuurlijk in de partijprogramma’s zelf vinden. De lengtes van die programma’s verschillen sterk en dat is van invloed op de analyse. Wanneer partijen een thema niet benoemen, wil dit niet zeggen dat zij het thema niet belangrijk vinden. Ieder(in) vroeg partijen dan ook gevraagd om een reactie op de analyse, zodat zij eventuele aanvullingen konden doen. Deze reacties zijn terug te vinden in de bijlage van de analyse.

VN-Verdrag Handicap

Allereerst werd bekeken welke partijen het VN-Verdrag Handicap noemen in hun programma. Maar liefst acht partijen doen dat. Toch zijn er maar vier partijen die pleiten voor ratificatie van het facultatieve protocol. Ratificatie van het facultatief protocol maakt het mogelijk rechtstreeks een klacht kan worden ingediend bij het VN-comité wanneer het VN-verdrag niet wordt nageleefd. Het VN-verdrag Handicap stelt dat beleid alleen succesvol kan zijn, wanneer het samen met ervaringsdeskundigen wordt ontwikkeld. Of het nu gaat over wonen, werk, zorg, vervoer of onderwijs. Daar hebben vier partijen expliciet aandacht voor hebben in hun programma.

Vragenronde

Ook de partijen die niet in de analyse voorkomen (24 partijen die momenteel geen zetels hebben), is om een reactie gevraagd. Wat zeggen hun partijprogramma’s over mensen met een beperking, inclusie, het VN-verdrag en toegankelijkheid? Ook het resultaat van die vragenronde vind je terug in de analyse. 

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.