Reumatoloog Harald Vonkeman deed samen met reumatoloog in opleiding Liza de Vries onderzoek naar de gevolgen Covid-19 voor het consult. “Bij ongeveer een derde van de videoconsulten is de ervaring van behandelaars dat patiënten problemen hebben met opstarten, met de camera of met de microfoon. In 60 procent van de gevallen vinden zij dat de beeldbellen daardoor meer tijd kost dan een telefoontje. Toch geven de behandelaars in 90 procent van de videoconsulten aan tevreden te zijn over het resultaat, omdat je met beeldbellen ook non-verbale communicatie meekrijgt. Ze zeggen beeldbellen aan te raden aan collega’s.”

Beeldbellen een veilige manier om patiënten te volgen?

Kun je een gewrichtsontsteking tijdens een videocall herkennen? En zo ja, waaraan precies? Kun je zwelling en roodheid goed vaststellen via de camera? Kun je goed zien of iemand een bewegingsbeperking ervaart? Is een videogesprek wel een veilige manier om reumapatiënten te volgen? Om het antwoord op die vragen te vinden gingen acht willekeurige mensen met reuma eerst met een reumatoloog beeldbellen en kwamen daarna naar de poli. Liza de Vries: “De vier mensen bij wie tijdens het videoconsult werd vermoed dat zij een gewrichtsontsteking hadden, bleken dat na lichamelijk onderzoek op de poli ook echt te hebben. Van twee twijfelgevallen bleek naderhand dat het om een slijmbeursontsteking of peesontsteking ging. Het lijkt erop dat je met beeldbellen in specifieke gevallen een ontsteking kan herkennen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in welke gevallen dit mogelijk is.”

Conclusie van de reumatoloog

De conclusie van de reumatologen in Enschede is dat je met beeldbellen bij een deel van de mensen een gewrichtsontsteking kunt herkennen. “Je kunt in elk geval vaststellen of er aanvullend onderzoek in het ziekenhuis nodig is. Voor reumapatiënten met een milde vorm van reuma of bij wie de ziekte rustig is, is controle via beeldbellen een goede optie. Voor mensen met veel gewrichtsschade of mensen met pijnklachten die niet gerelateerd zijn aan gewrichtsontstekingen, lijkt het beoordelen van de eigen gewrichten lastig. We blijven deze manier van behandelen op afstand monitoren.”