Op deze Dag van de Digitale Zorg - geïnitieerd door Gezondheid.nl en GezondheidHuis - staat de vraag centraal: Bestaat het elektronisch patiëntendossier nog? Of is de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarbij instellingen verplicht worden toegang tot ieders digitale dossier te verlenen, een waardige vervanger?

Vernieuwing centraal tijdens Dag van de Digitale Zorg 

Vernieuwing in de zorg is van groot belang. Extra aandacht verdient daarbij het recht op inzet van digitale zorg. Nieuwe ontwikkelingen en technische uitvindingen die ervoor zorgen dat mensen een betere behandeling krijgen, beter en sneller contact krijgen met hun zorgverleners, sneller herstellen en minder in de reguliere zorg terecht komen. De nadruk moet daarbij liggen op het recht van de patiënt om digitaal ondersteund te worden vanuit de zorgverlener(s). De schijnwerpers in de eerste editie van de Dag van de Digitale Zorg zijn op 1 juni 2021 dan ook vooral gericht op het recht van alle Nederlanders op toegang tot hun eigen medisch dossier en persoonlijk gezondheidsomgeving (PGO). Hoe is dat geregeld? Komt dit op de juiste manier van de grond? En waar is het elektronisch patiëntendossier (EPD) gebleven?

Beweeg je mee?

Er zijn heel veel positieve ontwikkelingen gaande in de zorg, er wordt regelmatig een prijs uitgereikt en subsidie toegekend. Toch kan het nog scherper als je gebruik maakt van de kracht van bundelen en bewegen. Samen staan we sterker. Beweeg je mee? Kijk op dagvandedigitalezorg.nl.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.