Mensen met reumatoïde artritis (RA) hebben vaak last van voetproblemen en worden zo beperkt in hun dagelijks leven. Ze hebben baat bij verschillende soorten voetzorg. Medicijnen bijvoorbeeld zorgen voor het verlagen van de ontstekingsactiviteit in hun voeten. Zooltherapie en orthopedische schoenen kunnen helpen pijnklachten te verminderen. Ook kan een operatieve ingreep of behandeling door een pedicure nodig zijn. De voeten van mensen met RA worden behandeld door onder andere podotherapeuten, reumatologen, revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, orthopedisch schoenmakers en pedicures. 

Goede voetzorg voorkomt problemen

Diagnostiek en behandeling van voetproblemen in een vroeg stadium van de aandoening lijkt van belang om pijn en beperkingen in activiteiten te verminderen en om een verslechtering van voetfunctie te voorkomen. In een verder gevorderd ziektestadium is de behandeling van voetproblemen ook vaak noodzakelijk. “We weten dit en toch lijkt er sprake te zijn van ondergebruik van voetzorg”, constateert Marloes Tenten. “Dat komt onder andere doordat bij patiënten de kennis over de mogelijkheden van en de toegang tot voetzorg beperkt is. Daar komt nog bij dat zorgverleners vaak beperkte aandacht hebben voor en ook beperkte expertise in het behandelen van RA-gerelateerde voetproblemen. Het ontbreekt aan voldoende inzicht in de specifieke vaardigheden van zorgverleners van andere disciplines die betrokken kunnen zijn.” Om de voetzorg te verbeteren is een overzicht van de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van voetklachten bij RA noodzakelijk. Marloes Tenten en haar team ontwikkelden multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetproblemen bij deze mensen. 

Zooltherapie

Een van die behandelingen is zooltherapie. Marloes Tenten: “Het algemene doel van zooltherapie is het verminderen van voetpijn en het verbeteren van fysiek functioneren door het beïnvloeden van biomechanische factoren, zoals hoge druk onder de voorvoeten. Drukmetingen zijn van belang omdat hoge druk onder de voorvoeten is gerelateerd aan pijn. De directe feedback van drukmetingen in de schoen, tijdens het lopen, gaf richting aan het formuleren van behandeldoelen voor de individuele patiënt, maar ook aan het evalueren en optimaliseren van de zooltherapie.”

Relatief jong vakgebied

Niet alleen is Marloes Tenten de eerste podotherapeut die promoveert, ook het vakgebied zelf is relatief jong. Technologie gaat een grotere rol spelen net als positieve gezondheid en interprofessionele samenwerking. “Het is belangrijk dat we podotherapiestudenten handvatten geven waarmee ze als toekomstige professionals, met innovaties én door goed samen te werken met andere disciplines, hun patiënten verder kunnen helpen. Daarnaast zou ik me als onderzoeker graag verder verdiepen in voetzorg bij patiënten met RA.”