Een online studie moet meer inzicht geven in de meningen van mensen met fibromyalgie en gezonde mensen over placebo- en nocebo-effecten. Wat weet jij van placebo- en nocebo-effecten en hoe denk je hierover? Wanneer vind je het gebruik van placebo’s aanvaardbaar, en wanneer niet? Dit wordt gevraagd aan mensen met fibromyalgie én aan gezonde mensen. Jouw mening wordt aan de hand van een vragenlijststudie getoetst.

Wie kan meedoen aan onderzoek placebo en fibromyalgie?

- Personen (18+) met een door een arts (bijvoorbeeld een huisarts of reumatoloog) gestelde diagnose fibromyalgie,
- Gezonde deelnemers (18+). Voor gezonde deelnemers geldt dat je helaas niet kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer je: 
1) een chronische pijnstoornis hebt (bijvoorbeeld aanhoudende pijn), 
2) lijdt aan een lichamelijke of psychiatrische aandoening. 
Om de patiënten enigszins vergelijkbaar te houden kunnen mensen met vaak voorkomende co-morbiditeit, zoals angst of depressie, meedoen, maar kunnen helaas geen patiënten met andere ernstige co-morbiditeiten deelnemen (denk bijvoorbeeld aan kanker). Dat geldt ook voor mensen met een secundaire fibromyalgie naast een inflammatoire artritis, RA SpA of APs. Co-morbiditeit betekent dat je naast de ‘hoofddiagnose’ nog één of meer (chronische) aandoeningen hebt. Twijfel je over de mogelijkheid tot deelname, dan kun je altijd per mail contact opnemen. 

Interesse in deelname?

Open de link in jouw internetbrowser voor de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 35 tot 40 minuten. Omdat dit best lang is, kun je de vragenlijst pauzeren. Onder de deelnemers van de studie wordt 20 keer 30 euro verloot. Mail voor meer informatie naar placebonocebovragenlijststudie@fsw.leidenuniv.nl.