Begrijpelijke taal

STAP (Sleutel Tot Actief Participatiebeleid) is opgericht om patiënten structureel mee te laten denken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen waar de Maartenskliniek onderzoek naar doet, moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van patiënten. De ervaringskennis van mensen uit het STAP-panel helpt hierbij. Bovendien stimuleren de patiëntvertegenwoordigers van STAP onderzoekers om hun onderzoek in begrijpelijke taal uit te leggen.

Rita Schriemer, coördinator patiëntenparticipatie STAP panel: “Wetenschappelijk onderzoek helpt ons bij het verbeteren van onze patiëntenzorg. We denken dat het onderzoek relevanter en beter wordt door de samenwerking tussen patiënt en onderzoeker.”

“Deze maand trainden we een heel leergierige en enthousiaste nieuwe lichting deelnemers. Wat deden we?

-Kennismaken met de verschillende onderzoeksdisciplines van onze afdelingen;

- Kennismaken met de principes van de wetenschappelijke onderzoekcyclus en de toegevoegde waarde van patiëntenparticipatie in de stadia;

- Kennismaken met de praktijk van aanvragen van onderzoek en de rol van patiëntenvertegenwoordigers daarin;

- Kennismaken en oefenen met de participatiematrix;

- Rollenspellen van samenwerkingssituaties: kennismaken en afspraken maken, lekensamenvattingen maken en beoordelen;

- Waardevolle ontmoetingen in informele gesprekken door uitwisseling van perspectieven.”

Eigen team deelt kennis en ervaring

“Onze 'in house' training wordt verzorgd door ons eigen team van ervaringsdeskundige onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers. Zij leidden de deelnemers door de materie. Dit doen zij vanuit hun inhoudelijke kennis en eigen ervaringen; hun eigen praktijkkennis dus! Dank aan Ria Brokken, Jolanda Marneef, Brenda Groen, Arjan van Caam, Martijn van den Bosch, Tijn van Diemen en Cheriel Hofstad voor jullie inzet in de training.”

“Het waren twee waardevolle dagen. Ik heb het volste vertrouwen in de manier waarop de deelnemers hun rol gaan vervullen. Deelnemers: dank voor jullie interesse en enthousiasme. Veel succes en plezier in de toekomstige samenwerkingen!”