Het televisieprogramma Kassa doet – naar aanleiding van de uitkomsten van eerder onderzoek – een uitgebreid onderzoek naar de gebruikersvriendelijkheid van medicijnverpakkingen voor patiënten die last hebben van hun botten, gewrichten, spieren en/of zenuwen, en naar de mogelijke oplossingen. Dat verpakkingen van medicijnen moeilijk te openen zijn, is een probleem dat al langer speelt. In 2017 stelde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) al dat medicijnverpakkingen voor ouderen beter moesten. Niet alleen ouderen, ook mensen met een aandoening ervaren problemen met verpakkingen. De moeite bij het openen van bijvoorbeeld een pilstrip leidt vaak tot het beschadigen aan een medicijn. Zo beschadigt bij 52 procent het medicijn soms (minder dan de helft van de keren).
Uit eerder onderzoek van ReumaNederland blijkt dat 64 procent van de mensen met reuma moeite ervaart met het openen van eigen medicijnen. 71 procent ervaart bovendien problemen met het openen van de pilstrip van reumamedicijnen. Volgens de organisatie heeft dit vervelende gevolgen, omdat de kans bestaat dat een pil niet of te laat wordt ingenomen of dat het beschadigd raakt bij het openen. Dit probleem wordt groter als je bedenkt dat het veelgebruikte reumamedicijn methotrexaat (MTX) alleen nog maar in een pilstrip te verkrijgen is.

Dilemma besproken in televisieprogramma Kassa

Het CBG ziet ook dat de gebruiksvriendelijkheid van medicijnen een dilemma is dat helaas steeds terugkomt. Het kijkt bij het beoordelen van medicijnen onder meer naar de verpakking. Echter, firma’s zijn zelf verantwoordelijk “voor het gebruiksvriendelijk ontwerpen van hun medicijnverpakkingen”, aldus Dymph van Drie – van den Boom, communicatieadviseur bij het CBG. Het CBG kan een medicijn niet afkeuren als de verpakking minder patiëntvriendelijk dan wenselijk is. “Firma’s kunnen (meer) aandacht besteden aan de gebruiksvriendelijkheid tijdens de ontwikkeling van het medicijn”, stelt de voorlichter.
De vele eisen waaraan een verpakking hoort te voldoen, hebben soms een verminderd gebruiksgemak als gevolg, aldus het CBG. “De beschermende functie van de verpakking weegt zwaar bij de beoordeling, omdat die direct van invloed is op de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van een medicijn.” Hierdoor is het volgens het CBG bijna niet te doen om een medicijnverpakking te ontwikkelen die voor iedereen persoonlijk even goed bruikbaar is. Het CBG vindt daarom dat het niet meer dan logisch om bij verpakkingen rekening te houden met specifieke belemmeringen die een aandoening met zich meebrengt.

De uitslag van de enquête wordt binnenkort in Kassa besproken.