Vanaf 1 augustus is er een nieuwe, landelijke regeling over de wachttijden. Ziekenhuizen moeten de wachttijden op hun site zetten. De Patiëntenfederatie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zetten de wachttijden op één plek bij elkaar. Dat betekent dat je op één pagina alle wachttijden van de ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken.

Best passende ziekenhuiszorg

Je mag in Nederland zelf kiezen in welk ziekenhuis je wordt geholpen. Die keuze kun je maken aan de hand van de wachttijden. Als je een duidelijk wachttijdenoverzicht hebt, is het gemakkelijker om de weg te vinden naar voor de ziekenhuiszorg die het beste bij je past.

Op ZorgkaartNederland staat allerlei keuze-informatie voor iedereen die zorg nodig heeft. Je vindt er onder andere een miljoen ervaringen van andere patiënten, specialismen van artsen en informatie over bereikbaarheid van de ziekenhuizen. Daaraan wordt nu toegevoegd het aantal dagen dat een patiënt moet wachten voordat een onderzoek, behandeling of andere afspraak plaatsvindt.

Inhaalzorg

De NZa is verantwoordelijk voor de publicatie van wachttijden. De NZa voerde behalve de publicatie op ZorgkaartNederland nog enkele verbeteringen door in de nieuwe regeling. Zo wordt de informatie niet meer maandelijks vernieuwd maar elke twee weken. Ook zijn behandelingen beter inzichtelijk gemaakt. De lijst van verrichtingen is gewijzigd.

Door de coronapandemie is veel zorg uitgesteld. Dit najaar starten de ziekenhuizen en klinieken met het ‘inhalen’ van deze zorg en informeren zij hun patiënten. Door de wachttijdeninformatie van de ziekenhuizen op ZorgkaartNederland, kunnen patiënten zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Ze kunnen hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling en kijken of hun behandeling elders voor hen verzekerde zorg is.

Meer weten over Reuma? Kijk op Reuma van A tot Z.