De Patiëntenfederatie roept daarom voorschrijvers van medicijnen en apothekers op om alerter te zijn op het contact met medicijngebruikers.

Jaarlijks een gesprek

“Wat ons betreft moet iedereen die langer dan een jaar medicijnen gebruikt, jaarlijks een gesprek over dat medicijngebruik hebben. Noem het een medicijn-APK,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. “Naast dat een groot deel van de medicijngebruikers regelmatig contact simpelweg op prijs stelt, kan dit ook bevorderlijk zijn voor de gezondheid van patiënten, maakt het patiënten bewuster van de medicijnen die zij gebruiken en gaat het verspilling van medicijnen tegen.”

Uit het onderzoek dat gedaan werd onder bijna 9000 mensen uit het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt namelijk ook dat bij maar liefst 70% van de ondervraagden ooit na een contactmoment met een zorgverlener iets in het medicijngebruik is aangepast. Denk hierbij aan verandering van medicijntype, verandering in dosering of zelfs het volledig stoppen met een bepaald medicijn.

Samen beslissen leidt tot meer tevredenheid

Tevens blijkt uit het onderzoek dat op het moment dat zorgverlener en medicijngebruiker samen beslissen over medicijngebruik, medicijngebruikers zich veel vaker prettig voelen bij dat besluit (91%) dan wanneer de zorgverlener dat besluit in zijn eentje neemt (65%). “Dat toont wat ons betreft weer aan hoe belangrijk het is dat beslissingen niet voor de patiënt, maar vooral mét de patient genomen worden,” aldus Veldman. Een belangrijke voorwaarde om goed samen te kunnen beslissen, is dat de patiënt zich goed kan voorbereiden op een gesprek met de zorgverlener. Daarvoor moet zo’n contactmoment ruim van te voren aangekondigd en ingepland worden en moet de patiënt weten waar er in zo’n gesprek naar gevraagd wordt.

Lees het rapport ‘Onderzoek contact met zorgverleners over langdurig medicijngebruik’.