Verbeter de uitwisseling van medicatiegegevens

Dit zogenaamde opt-in systeem brengt in de praktijk een groter risico op mindere kwaliteit zorg met zich mee. Professionals hebben nu regelmatig niet de beschikking over een compleet medicatieoverzicht waarin staat welke medicijnen patiënten door andere professionals voorgeschreven hebben gekregen of welke medicijnen door patiënten gebruikt worden. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden is bekend dat wekelijks honderden Nederlanders in het ziekenhuis worden opgenomen door medicatiefouten.

Van Opt-in naar Opt-out

Dat kan volgens Patiëntenfederatie Nederland, de NVZ en vele andere partijen worden voorkomen als de systematiek wordt veranderd van een zogenaamd opt-in naar een opt-out systeem. Uit onderzoek blijkt dat patiënten ervan uitgaan dat zorgprofessionals standaard over de medicatiegegevens beschikken. Dat is dus nog niet zo: als een patiënt de vraag over toestemming niet gekregen heeft of om wat voor reden dan ook nog niet heeft beantwoord, wordt er op dit moment van uitgegaan dat de patiënt “nee” tegen uitwisseling van noodzakelijke medicatiegegevens heeft gezegd. Dit brengt artsen in een conflict van plichten. Het zijn juist de kwetsbare en minder zelfredzame patiënten die meer dan gemiddeld zorg gebruiken, die het grootste risico lopen als zij geen toestemming hebben kunnen geven.

Verbetering acute zorg eerste stap

De verschillende partijen deden de oproep aan de Tweede Kamer in de week voorafgaand aan het Kamerdebat over digitale ontwikkelingen in de zorg. Eén van de ontwikkelingen op dit gebied is een wetsvoorstel dat de minister in voorbereiding heeft over een opt-out systeem voor gegevensuitwisseling in de acute zorg. De opt-out voor medicatieoverdracht is wat de partijen betreft een noodzakelijke volgende stap. “Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat hun relevante gezondheidsgegevens compleet en inzichtelijk zijn op het moment dat ze zorg nodig hebben. De huidige systematiek belemmert dit en sluit onvoldoende aan bij de praktijk en verwachting van veel patiënten.”

Deze oproep werd gedaan door Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ondersteund door: KNMP, NVZA, InEen, NHG, LHV, FMS, NFU, ZKN, FNT, de Nederlandse ggz en RSO Nederland.