De Dag van de verpleging is een internationale dag waarop verpleegkundigen en verzorgenden aandacht krijgen voor hun bijdrage aan de gezondheidszorg. Doel is de verpleging een beter aanzien te geven om werkenden te behouden en om nieuwe mensen aan te trekken. Ook is deze dag in het leven geroepen om te na te denken over het beroep.

Florence Nightingale als rolmodel

Florence Nightingale (1820-1910) wordt nog steeds gezien als rolmodel Zij werkte via onderzoek aan verbetering van de zorg voor zieken. Verpleging als vak moest toen nog worden uitgevonden.

Krimoorlog

William H. Russell, correspondent van het Engelse dagblad The Times, maakte tijdens de Krimoorlog (1853-1856) melding van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten. Florence Nightingale, toen 34 jaar, bood haar diensten aan.

Verzorging gewonde soldaten verbeterd

Gesteund door minister van oorlog Sidney Herbert vertrok Nightingale aan het hoofd van een groep van 38 verpleegsters naar Scutari (de oude naam voor een stadsdeel in het Aziatische deel van Istanboel, thans Üsküdar). Met geduld, tact en vooral veel organisatievermogen wist zij orde in de hospitaalafdeling van de Selimiye-kazerne te scheppen. Ze kreeg het voor elkaar dat de verzorging van gewonden aanmerkelijk verbeterde. Toch stierven juist in haar ziekenhuis relatief de meeste soldaten. Florence Nightingale drong aan op een onderzoek, waaruit bleek dat een defecte riolering de oorzaak was. Hier heeft ze haar leven lang een sterk besef van het belang van hygiëne aan overgehouden.

Gebrek aan goede ziekenzorg

Om de regering ervan te overtuigen dat verreweg de meeste soldaten niet stierven als gevolg van oorlogshandelingen maar door het gebrek aan goede ziekenzorg, ontwikkelde de in wiskunde en statistiek zeer begaafde Nightingale een diagram om de relevante gegevens overzichtelijk te presenteren. Ze werd de uitvindster van het pooldiagram, introduceerde het gebruik van statistieken in de gezondheidszorg en werd het eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society.

Eerste handboek voor verpleging

Na haar terugkomst in Engeland richtte ze in 1860 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting is dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien.