Het gebruik van medicijnen in het verkeer kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Je bent dan een gevaar voor jezelf én voor anderen op de weg. Bij sommige medicijnen is het effect duidelijk. Je wordt duizelig, slaperig, of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen de rijvaardigheid zonder dat je het merkt. Je krijgt bijvoorbeeld minder controle over uw spieren. Of je reageert niet of te laat op andere deelnemers aan het verkeer. Bij sommige medicijnen moet je eerst wennen aan de bijwerkingen van het medicijn, voordat je kunt deelnemen aan het verkeer. Het is altijd goed om dit ook te bespreken met de apotheker of arts. Medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden, zijn onder andere slaap- en kalmeringsmiddelen, sommige pijnstillers, zoals morfine en tramadol en medicijnen tegen depressie of angst.

Aangegeven in bijsluiter

Als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit aangegeven op het etiket of in de bijsluiter. Op de website Rij veilig met medicijnen kun je nagaan of jouw medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt en hoe lang je in elk geval niet mag rijden. Dit kun je ook nagaan via de website apotheek.nl. Twijfel je of je met jouw medicijn mag rijden? Vraag het dan aan jouw arts of apotheker. Let op: het is altijd strafbaar om deel te nemen aan het verkeer als je dexamfetamine, morfine of medische cannabis gebruikt in combinatie met drugs of alcohol. Op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kun je lezen wanneer je verplicht bent om medicatiegebruik te melden. Ook staat daar informatie over de rijgeschiktheidsprocedure. Het CBR beoordeelt hierbij of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. 

Controle op gebruik drugs en medicijnen in het verkeer

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijngebruik. Bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole. Ook als agenten aanwijzingen zien van onveilig rijgedrag of uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik kunnen zij controleren. Bij zo’n controle neemt de politie een speeksel- of psychomotorische test af. Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de oog- en spraakfunctie en het gedrag om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Er zijn medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Dit zijn medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine. Voor deze middelen zijn grenswaarden vastgesteld voor gebruik in het verkeer. Als je meer van deze stof gebruikt dan de vastgestelde grenswaarde toestaat, mag je niet rijden.  Ook op de site van de rijksoverheid kun je nog eens nalezen hoe het zit met geneesmiddelen in het verkeer.

Wil je meer weten over reuma? Kijk dan in de rubriek Reuma van A tot Z.