Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat 53 procent van de 11 miljoen medicijngebruikers weleens te maken heeft met medicijntekort. Bij één op de drie verergeren de klachten als gevolg van dit medicijntekort. Eén op de vijf medicijngebruikers moet zich ziek melden als een medicijn niet leverbaar is. 3 procent, ruim 330.000 mensen, heeft blijvende gezondheidsschade als gevolg van een medicijntekort.

Nederland betaalt niet genoeg

Bij een medicijntekort in Nederland zijn de medicijnen vaak nog beschikbaar in het buitenland. Nederland betaalt gewoon niet genoeg voor de medicijnen om schaarse medicijnen voor Nederland beschikbaar te houden. Farmaceuten kiezen er dan voor om eerst te leveren aan de landen die meer betalen. Zorgverzekeraars hebben de zorgplicht om medicijnen voor de Nederlandse markt beschikbaar te houden. Uiteraard zijn zij ook verantwoordelijk voor het zo laag mogelijk houden van de zorgkosten, bijvoorbeeld door het preferentiebeleid dat de meeste zorgverzekeraars hanteren. Maar als dat betekent dat medicijnen niet beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt schiet dat beleid zijn doel voorbij en maakt het slachtoffers onder een grote en kwetsbare groep in onze samenleving.

Zorgbehoefte moet leidend worden

De Tweede Kamer vergaderde 30 mei over het hulpmiddelen- en geneesmiddelenbeleid. De Patiëntenfederatie riep de kamer op om de zorgbehoefte van medicijngebruikers weer leidend te maken. Oplossingen zijn het aanhouden van een ijzeren voorraad, zodat er meer tijd is om een oplossing te vinden voor medicijntekorten, en het verplaatsen van medicijnproductie vanuit India en China naar Europa.