Vorig jaar registreerde de organisatie 1514 medicijntekorten. Dit jaar was al 1179 keer een medicijn minstens twee weken niet beschikbaar.

Jichtmedicijn

Het gaat onder andere om het jichtmedicijn allopurinol. Dat is in de landen om ons heen gewoon beschikbaar, maar in ons land zeer beperkt. Dat raakt een groep van 150.000 jichtpatiënten.

Andere tekorten kunnen ontstaan voor verschillende antibiotica en medicatie voor mensen met hartaandoeningen. KNMP-voorzitter Aris Prins, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) laat de alarmbellen rinkelen. “Zo kunnen we niet verder. Apothekers zijn dagelijks in de weer voor talloze patiëntengroepen die hiervan de dupe zijn.”

Wanneer is sprake van een medicijntekort?

Apothekersorganisatie KNMP spreekt van een tekort als een geneesmiddel langer dan twee weken landelijk niet verkrijgbaar is. Het kan gebeuren dat aan een geneesmiddel meerdere keren in een jaar een gebrek is. Als het tekort wordt verholpen, maar het middel een paar maanden later opnieuw niet beschikbaar is, telt de organisatie dit als twee tekorten.

Problemen

Volgens de KNMP komt de schaarste door problemen met de productie, distributie en kwaliteit van geneesmiddelen. “Over de hele wereld zijn er tekorten. Maar we zien steeds meer middelen die alleen in Nederland niet beschikbaar zijn”, zegt Aris Prins. Dit heeft tot gevolg dat apothekers dagelijks geneesmiddelen laten importeren. Als de voorkeursleverancier van de verzekeraars niet kan leveren, ontstaat meteen een probleem.

De schaarste heeft een enorme impact op een grote groep patiënten, zegt KNMP. Vooral als tekorten lang aanhouden en er voor patiënten geen alternatief geneesmiddel voor handen is. Voorzitter Prins benadrukt dat er daarom snel beslissingen moeten worden genomen. “Het duurt allemaal te lang.”

IJzeren voorraad

Sinds 1 januari zijn handelaren en groothandels in medicijnen verplicht om een zogeheten 'ijzeren voorraad' aan te leggen. Daarmee kunnen eventuele tekorten zeker zes weken worden overbrugd. Maar volgens KNMP zijn de effecten van die maatregel nog niet te zien.