Toegang tot zorg en medicijnen onder druk

Wemos is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor wereldwijde rechtvaardigheid op het gebied van gezondheid. Volgens Wemos staat de toegang tot zorg en medicijnen onder druk. Farmaceuten krijgen een monopolie op nieuwe medicijnen en rekenen extreem hoge en ondoorzichtige tarieven. Dure medicijnen dreigen niet meer vergoed te kunnen worden. De hoge kosten leiden tot verdringing van andere zorg.

Gebrekkige regelgeving

Begin 2023 werd in Nederland voor het eerst besloten om drie medicijnen niet te vergoeden vanwege de extreme prijzen. “Door gebrekkige regelgeving kunnen farmaceuten vragen wat ze willen en hoeven ze hun prijzen niet te verantwoorden”, zegt Emily Dowdalls, expert geneesmiddelenbeleid bij Wemos. “Het huidige systeem is onhoudbaar als we de toegang tot zorg en medicijnen voor iedereen willen garanderen. De gezondheid van mensen moet voorrang krijgen op het maken van buitensporige winsten.”

Transparantie en afspraken over de prijs

In de campagne ‘Gezondheid boven geld: medicijnen voor iedereen’ roept Wemos de overheid op om te zorgen voor eerlijke medicijnprijzen. “Wij pleiten voor wet- en regelgeving voor transparantie over de kosten en prijsbepaling, en afspraken over de prijs als medicijnen met belastinggeld worden ontwikkeld”, aldus Dowdalls. “De formatie van het nieuwe kabinet biedt kans voor de gekozen partijen om plannen hiervoor vast te leggen.”